Diensten

Flow levert innovatieve, baanbrekende en custom made software-oplossingen en consultancy services voor het bedrijfsleven. Flow creëert beweging. 

Door onze consultancy services en software-oplossingen te implementeren, kun jij als bedrijf je volle aandacht besteden aan de behoeften en wensen van je klanten. Omdat dat is wat ze verdienen.

 

Wat FLOW doet:

|Onboarding new PMS Protel:

 

 • Voor hotels ondersteunt en ontzorgt Flow haar klanten volledig in het inrichten van de PMS Protel en het daarbijbehorende ecosysteem, denk hierbij aan online check-in middels een online Door-lock systeem, een online betaal platform en een online university voor alle hotel processen.

Bezoek Protel website

 Onboarding  based on (re-inventing) current corporate cultures 

 • Veel bedrijven, scholen, overheidsorganen, hotels zijn op zoek naar een digitale oplossing om enerzijds te leren maar anderzijds kennis de delen. Flow maakt gebruik van Blended Learning Paths omdat aangetoond is dat op deze manier kennis veel beter blijft hangen, zeker wanneer met telkens weer terugblikt op het waarom. Waarom is het ook alweer van belang dat wij dit op deze manier leren. Flow is er van overtuigd dat leren gewoon leuk mag zijn.Veel bedrijven hebben ooit eens goed nagedacht over hun missie, visie en Core Values. Maar hoelang geleden is het dat ze deze bouwstenen van een bedrijfscultuur nogmaals tegen het licht hebben gehouden. Zijn deze kernwaarden nog up to date, heeft 2020 een ander licht laten schijnen op de dagdagelijkse operatie? Hoe om te gaan met deze vraagstukken.  

Change Management

 

 • Groeistrategie bedrijven
  Groeien komt vaak met nieuwe uitdagingen. Of je nu je huidige personeelsbestand uitbreidt of je opent nieuwe vestigingen in het buitenland of je neemt reeds bestaande bedrijven met een eigen bedrijfscultuur over, iedere fase van groei kent zijn eigen uitdagingen

 

 • Schaalbaar maken van Processen
  Hoe zorg je dat je morgen, in een andere stad of in een ander land een nieuwe vestiging kan openen, zonder opnieuw het wiel uit te moeten vinden?
  Hoe heb je alle kennis, processen en procedures van je bedrijf gedigitaliseerd?
  Hoe zijn je Dashboards ingericht en op welke KPI’s stuur jij je verschillende vestigingen aan?

  Vaak verliezen wij uit het oog hoeveel kennis en kennissen er bij een paar medewerkers zit, het is van groot belang om deze kennis organisatie breed te verankeren en zo verder te groeien.

 

 • Cross Cultural Challenges
  Heb je ooit ervaren hoe uitdagend het kan zijn om met verschillende culturen samen te werken wanneer je bedrijf begint te groeien?
  Niet alleen de verschillen van landen maar denk ook aan de cultuurverschillen per stad, dorp of zelfs interne afdelingen. In dit geval is het niet onverstandig om hulp van buitenaf in te vliegen. Een sterk gedragen Company Culture kan deze grenzen doen vervagen.
  Missie, visie en Core values die doorleefd worden vanuit een gemeenschappelijke “Why” kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit zijn dus niet de missie en visie die op de website staan en niemand binnen het bedrijf kent dan wel doorleeft.

 

 • Thuis werken en toch aangehaakt blijven.
  Thuis werken en toch aangehaakt blijven is makkelijker gezegd dan gedaan. Nu alle niet digitale contactmomenten wegvallen blijkt uit onderzoek dat veel mensen het hier mentaal zwaar mee hebben. Even snel bij iemand binnenlopen om te overleggen blijkt toch anders wanneer men dit digitaal via Teams doet.

 

 • Positieve Bedrijfscultuur
  “Een goede geestelijke gezondheid op de werkplek is nauw verbonden met het opbouwen van gemeenschappen, zodat mensen het gevoel hebben dat ze er niet alleen bij horen, maar dat ze ook worden ondersteund in hun werk”. Werknemers verwachten nu meer – en bedrijven moeten reageren als ze de beste mensen willen aantrekken en behouden. Werknemers zijn op zoek naar een bedrijf wat ergens voor durft te staan en waar men mag werken in een gezonde bedrijfscultuur die inspireert en motiveert. Een bedrijfscultuur waar een vis mag zwemmen en een vogel mag vliegen. Een cultuur waar de vis niet wordt afgerekend op zijn onvermogen om in een boom te klimmen.

 

 • Online leer platform
  Flow heeft de Flow University gebouwd om de ondernemer te faciliteren in het vastleggen van bedrijfsprocessen en protocollen.
  Nieuwe medewerkers kunnen vanuit thuis het bedrijf, de processen en de cultuur leren kennen en zo goed voorbereid aan hun nieuwe baan beginnen. Gelijktijdig is de uni een plek waar waardevolle kennis door het bedrijf vastgelegd kan worden en gedistribueerd onder haar medewerkers.

Change Management vanuit de Why 

Jaren lang zijn er boeken vol geschreven over de Golden Circle, redeneren vanuit de Why. Maar hoe je de Why nu kan implementeren in je eigen organisatie blijkt een stuk moeilijker. Hoe bouw je die positieve bedrijfscultuur, op welke KPI’s leg je als bedrijf de Focus, hoe pas je een gezonde PDCA cyclus , waar precies leg je de check zodat je niet tot de constatering hoeft te komen: operatie geslaagd, patient overleden.

Medewerkers van Flow kunnen uw bedrijf in bijna iedere fase van groei begeleiden op bovenstaande punten. Flow medewerkers hebben bovenstaande punten reeds succesvol geïmplementeerd bij een breed scala aan bedrijven.

Ben jij begaan met je mensen en ben je op zoek naar manieren om in te spelen op al deze nieuwe vraagstukken die deze snel veranderende maatschappij met zich meebrengt, vraag dan snel een gesprek aan.